Covid-19: Avfallshantering från vård och omsorg samt vid personalskötta hälso-och sjukvårdsinsatser

Uppstår smittförande avfall i kommunal eller privat vård och omsorg eller vid personalskötta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet vill vi informera om att smittförande avfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd.

Smittförande avfall får alltså inte blandas med övrigt avfall som hämtas av AÖS eller av AÖS anlitade entreprenörer.

 

Avfallshantering Östra Skaraborg

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00