Nyheter

Välsorterat matavfall i Mariestad

Plockanalys

Sedan november förra året har ca 2 000 villahushåll i Mariestad sorterat sitt matavfall. Den 12 januari genomförde AÖS en plockanalys (kvalitetskontroll) av matavfall från ett antal slumpmässigt utvalda villahushåll i Mariestad. Glädjande nog visade det sig att man är duktig på sortering och vi fann endast en mycket liten andel felsorteringar som huvudsakligen bestod i att förpackningen kring maten inte hade avlägsnats.