Viktig information om ändrad faktureringsrutin i Essunga, Götene och Vara kommuner

Från och med den 1 januari 2023 tar Avfall & Återvinning Skaraborg över faktureringen av sophämtning i Essunga, Götene och Vara kommun.  Din första faktura från Avfall & Återvinning Skaraborg kommer att avse första kvartalet 2023 och kommer att vara dig tillhanda i mars månad 2023.

Nytt bankgiro

Vi ber er uppmärksamma att betalning fortsättningsvis sker till Avfall & Återvinning Skaraborg på fakturan angivet bankgiro 5080-6199.

Fakturafrekvens

Observera att faktura från Avfall & Återvinning Skaraborg kommer var tredje månad (kvartalsfaktura). Fakturorna skickas ut i början på mars, juni, september och december, undantaget kunder med sommarabonnemang där fakturering sker i början på oktober för innevarande år. Faktura för slamtömning i Götene och Vara skickas vid varje månadsskifte efter utförd tömning. I Essunga kommun kommer fakturan för slamtömning fortsatt att skickas direkt från entreprenören som utfört tömningen.

E-faktura

Anmäl dig till e-faktura via din internetbank och få fakturan elektroniskt. Alla uppgifter är förifyllda på fakturan så du slipper exempelvis krångliga OCR-nummer. I de flesta internetbanker kan du välja automatisk betalning om du vill att pengarna ska dras från ditt konto på förfallodagen. Kontakta din bank vid frågor om detta.

Digital brevlåda

Om du har digital brevlåda men inte e-faktura så kommer din faktura för sop- och latrinhämtning att hamna i den digitala brevlådan som ett dokument.

Autogiro

Betalar du via autogiro behöver du ansöka på nytt om det hos din bank. Om ni får fråga om betalarnummer/kundnummer, ange ert personnummer med 10 siffror utan bindestreck.