Viktig information om införande av grundavgift i Essunga, Grästorp och Götene kommun

Just nu är det många som hör av sig till oss med frågor angående införande av grundavgift.

Från och med den 1 januari 2023 gäller nya avfallstaxor i alla Avfall & Återvinning Skaraborgs medlemskommuner.

 Detta innebär att faktura för avfallshämtning i Essunga, Grästorp och Götene kommun kommer att få ett ändrat utseende där en grundavgift kommer att vara specificerad utöver hämtningsavgift.

 Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.

 Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå. Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.

  • Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.
  • Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.
  • Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.

 

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.