Direktion

Organisatoriskt liknar kommunalförbundet en kommun och styrs av en politiskt tillsatt förbundsdirektion. Varje kommun är representerad med två ledamöter samt två ersättare. För kommunalförbund gäller offentlighetsprincipen och rätten att överklaga i samma omfattning som om verksamheten bedrevs i kommunens regi. Ledamöter för perioden 2015-2018 är följande:
  
Ordförande Skövde    Martin Odenö (m)
Vice ordförande Skara Håkan Ehn (s)
     
Ledamöter Falköping Lena Sjödahl (m)
    Karola Svensson (c)
  Gullspång  Jan Hassel (s)
    Gunnar Bohlin (m)
  Hjo Lars Glad (m)
    Pierre Robert Rydén (s)
  Karlsborg Ronny Siderud (s)
        Anders Lundgren (c)
  Mariestad Sven-Inge Eriksson (kd)
    Björn Nilsson (s)
  Skara Rolf Källman (m)
  Skövde Anita Löfgren (s)
  Tibro Rolf Eriksson (s)
    Alda Danial (l)
  Töreboda Göran Johansson (c)
  
Ersättare             Falköping       Dan Gabrielsson (s)
    Ingrid A Jarlsson (m)
  Gullspång Carina Gullberg (s)
    Victor Albertsson-Tidestedt (m)
  Hjo Eva-Lott Gram (kd)
    Carl-Henrik Jensen (s)
  Karlsborg Anna Bruzell (s)
    Catarina Davidsson (c)
  Mariestad Anna Mossberg (m)
    Sture Hallén (s)
  Skara Magnus Gunnarsson (mp)
    Bengt Ericson (c)
  Skövde Lars-Ove Källman (m)
    Johan Ask (s)
  Tibro Thomas Carlsson (s)
    Per-Olof Andersson (m)
  Töreboda Tommy Thelin (s)
    Magnus Dimberg (m)
 
Under 2018 sammanträder direktionen preliminärt vid följande tillfällen:
19 mars i Karlsborg  
21 maj i Mariestad  
24 september i Skara  
26 november i Skövde  
     
Protokoll från direktionsmöten finner du till höger.