Direktion

Organisatoriskt liknar kommunalförbundet en kommun och styrs av en politiskt tillsatt förbundsdirektion. Varje kommun är representerad med två ledamöter samt två ersättare. För kommunalförbund gäller offentlighetsprincipen och rätten att överklaga i samma omfattning som om verksamheten bedrevs i kommunens regi. Ledamöter för perioden 2015-2018 är följande:
 
 
Ordförande Skövde    Martin Odenö (m)
Vice ordförande Töreboda Göran Johansson (c)
     
Ledamöter Falköping Lena Sjödahl (m)
    Karola Svensson (c)
  Gullspång  Jan Hassel (s)
    Gunnar Bohlin (m)
  Hjo Lars Glad (m)
    Pierre Robert Rydén (s)
  Karlsborg Ronny Siderud (s)
        Anders Lundgren (c)
  Mariestad Sven-Inge Eriksson (kd)
    Björn Nilsson (s)
  Skara Håkan Ehn (s)
    Rolf Källman (m)
  Skövde Anita Löfgren (s)
  Tibro Rolf Eriksson (s)
    Alda Danial (l)
  Töreboda Kenneth Carlsson (s)
  
Ersättare             Falköping       
    Ingrid A Jarlsson (m)
  Gullspång Carina Gullberg (s)
    Victor Albertsson-Tidestedt (m)
  Hjo Eva-Lott Gram (kd)
    Carl-Henrik Jensen (s)
  Karlsborg Anna Bruzell (s)
    Catarina Davidsson (c)
  Mariestad Anna Mossberg (m)
    Sture Hallén (s)
  Skara Magnus Gunnarsson (mp)
    Bengt Ericson (c)
  Skövde Lars-Ove Källman (m)
    Johan Ask (s)
  Tibro Thomas Carlsson (s)
    Per-Olof Andersson (m)
  Töreboda Tommy Thelin (s)
    Magnus Dimberg (m)
Under 2017 sammanträder direktionen preliminärt vid följande tillfällen:
 
27 mars i Töreboda  
22 maj i Falköping  
18 september i Gullspång  
27 november i Hjo  
     
Protokoll från direktionsmöten finner du till höger.