Direktion

Organisatoriskt liknar kommunalförbundet en kommun och styrs av en politiskt tillsatt förbundsdirektion. Varje kommun är representerad med två ledamöter samt två ersättare. För kommunalförbund gäller offentlighetsprincipen och rätten att överklaga i samma omfattning som om verksamheten bedrevs i kommunens regi. Ledamöter för perioden 2019-2022 är följande:
  
Ordförande Skövde    Martin Odenö (M)
Vice ordförande Gullspång  Jan Hassel (S)
     
Ledamöter Falköping Karola Svensson (C)
  Hjo Lars Glad (M)
  Karlsborg Anders Lundgren (C)
  Mariestad Sven-Inge Eriksson (KD)
  Skara Rolf Källman (M)
  Tibro Rolf Eriksson (S)
  Töreboda Sven Olsson (C)
           
 
Ersättare               Falköping      Adam Johansson (M)
  Gullspång Victor Albertsson Tidestedt (M)
  Hjo Kjell-Arne Green (S)
  Karlsborg Ronny Siderud (S)
  Mariestad Janne Jansson (S)
  Skara Håkan Ehn (S)
  Skövde Anita Löfgren (S)
  Tibro Per-Olof Andersson (M)
  Töreboda Tommy Thelin (S)
 
Under 2019 sammanträder direktionen preliminärt vid följande tillfällen:
18 mars i Töreboda  
20 maj i Falköping  
30 september i Gullspång  
25 november i Hjo  
     
Protokoll från direktionsmöten finner du till höger.