Personal

 Med administration, arbetsledning och planering arbetar: 
Förbundschef Lars Persson
  0500 - 49 88 93
   
Avfallsingenjör Jessica Rytter
(biträdande förbundschef) 0500 - 49 76 98
   
Miljöingenjör  
(vakant)  
   
Informatör Elin Junghard
(föräldraledig) 0501 - 75 61 48
   
Insamlingschef Ewa Dydiszko
  0500 - 49 80 43
   
Driftledare, insamling Peter Wallström
  0501 - 75 61 23
   
ÅVC-chef Christina Storm
   0500 - 49 76 97
   
Driftledare, ÅVC Leif Lindqvist
  070 - 645 46 53
   
Entreprenadansvarig Jenny Pilkvist
  0500 - 49 85 67
   
Controller Linda Moularé
  0500 - 49 80 49
   
Utredare Ingemar Gustavsson
  0500 - 49 81 26