Personal

Med administration, arbetsledning och planering arbetar: 
Förbundschef Lars Persson
  0500 - 49 88 93
   
Avfallsingenjör Jessica Rytter
(biträdande förbundschef) 0500 - 49 76 98
   
Miljöingenjör Lisa Weimann
  0500 - 49 80 92
   
Insamlingschef Ewa Dydiszko
  0500 - 49 80 43
   
Driftchef, egen regi Pia Björtén
  0500 - 49 76 69
   
ÅVC-chef Christina Storm
   0500 - 49 76 97
   
Driftledare, ÅVC Leif Lindqvist
  070 - 645 46 53
   
Entreprenadansvarig Jenny Pilkvist
  0500 - 49 85 67
   
Ekonomichef Linda Moularé
  0500 - 49 80 49
   
Ekonomi/Information Anki Lind
  0500 - 49 80 96
   
Utredare Ingemar Gustavsson
  0500 - 49 81 26