Verksamhetsplan

Visionen för AÖS är: Vi är en av de ledande i Sverige inom kommunal avfallshantering och alla våra invånare sorterar rätt.

För att kunna bidra till att nå nationella mål arbetar vi enligt en verksamhetsplan som utgår från perspektiven verksamhet och miljö, kund, medarbetare samt ekonomi.