Direktion

Organisatoriskt liknar kommunalförbundet en kommun och styrs av en politiskt tillsatt förbundsdirektion. Varje kommun är representerad med en ledamot och en ersättare. För kommunalförbund gäller offentlighetsprincipen och rätten att överklaga i samma omfattning, som om verksamheten bedrevs i kommunens regi.
Ledamöter för perioden 2023-2026 är följande:
Ordförande Skövde    Adam van Stam (S)
Vice ordförande   Rullande
     
Ledamöter Essunga Daniel Andersson (M)
  Falköping Karola Svensson (C)
  Grästorp Maria Toll (C)
  Gullspång Monika Lange (M)
  Götene Anders Månsson (GF)
  Hjo Stefan Swenson (M)
  Karlsborg Anders Lundgren (C)
  Mariestad Anders Bredelius (M)
  Skara Lena Christersson (S)
  Tibro Anna-Karin Johansson (C)
  Töreboda Thomas Boethius (M)
  Vara Erik Lindström (M)
           
 
Ersättare               Essunga Peter Andreasson (S)
  Falköping Johanna Svensson (S)
  Grästorp Lars-Erik Tengeland (M)
  Gullspång Jan Hassel (S)
  Götene Åsa Karlsson (S)
  Hjo Kjell-Arne Green (S)
  Karlsborg Jonas Davidsson (S)
  Mariestad Janne Jansson (S)
  Skara Sven-Olof Ask (M)
  Skövde Per-Henrik Hallberg (SD)
  Tibro Mikael Faleke (M)
  Töreboda Leif Börjesson (S)
  Vara  Jan Erlandsson (S)
 
Under 2023 sammanträder direktionen preliminärt vid följande tillfällen:
30 januari  (Utbildningsdag/uppstartsmöte )  
27 mars    
22 maj    
25 september    
23 oktober    
20 november    
Årets protokoll från direktionsmöten hittar du på sidan under protokoll.
Protokoll från tidigare år hittar du på sidan under arkiv protokoll.