Sophämtningsdagar

Kontakta REMONDIS Infinitum AB om du har frågor om din sophämtning, till exempel vilken dag som sopkärlet töms. Telefonnummer finner du under rubriken "Kontakta oss".