Töreboda

Sophämtning

Sophämtningsentreprenör i Töreboda är Infinitum Recycling AB. Kontakta Infinitum om du har frågor om din sophämtning, till exempel vilken dag som sopkärlet töms. Telefonnummer finner du till höger under rubriken "Kontakta oss".
 

Faktura

Fakturan för sophämtningen skickas från AÖS. Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om fakturan. Telefonnummer finner du till höger under rubriken "Kontakta oss".
Använd gärna E-faktura för att betala din renhållningsräkning. 
 

Avgifter 

Vill du veta avgifterna för sophämtningen, så finner du länken "Avgifter" till höger.