Sortering avfallsslag

Hushållens avfall

Hushållen lämnar allt grovavfall vid återvinningscentralerna utan att betala någon avgift, utom för avfall från fastigheten och el-avfall utan producentansvar för vilka hushållen erlägger avgift enligt taxa. Om du har fyrverkeripjäser, lysraketer och andra explosiva varor som du vill bli av med så kontaktar du polismyndigheten i din kommun.
Läs mer om de olika avfallsslagen genom att klicka på "avfallsslag".

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00