Sortering avfallsslag

Hushållens avfall

Hushållen lämnar allt grovavfall vid återvinningscentralerna utan att betala någon avgift, utom för avfall från fastigheten och el-avfall utan producentansvar för vilka hushållen erlägger avgift enligt taxa. Om du har fyrverkeripjäser, lysraketer och andra explosiva varor som du vill bli av med så kontaktar du polismyndigheten i din kommun.
Läs mer om de olika avfallsslagen genom att klicka på "avfallsslag" i menyn.