Behållare med batterier

Batterier

Alla småbatterier ska samlas in! Lämna dem i en batteriholk eller ett batterirör!
 
KOM IHÅG att även apparater med fasta uppladdningsbara batterier ska samlas in! Dessa lämnar du till elektronikåtervinning på återvinningscentralerna.
 
Stena ansvarar för insamling av småbatterier i våra kommuner, du kan nå dem via 010 - 44 55 230.
 

Ny förordning om batterier från den 1 januari 2009

Från och med den 1 januari 2009 omfattas alla batterier av Europaparlamentets så kallade batteridirektiv (2006/66/EG). Det innebär att det företag som importerar och säljer blybatterier i första ledet har ansvar att ta hand om de batterier som säljs, när de är förbrukade. De som importerar och/eller säljer i blybatterier första gången är så kallade producenter.
 
Bärbara batterier som innehåller kadmium (med vissa undantag, till exempel handverktyg för trädgårdsarbete och byggnadsarbete) förbjuds på den svenska och europeiska markanden från och med den 1 januari 2009. Sådana batterier kan finnas i bland annat leksaker och minidammsugare. 
 
Alla batterier ska märkas med ett överkorsat sopkärl. Om batteriet innehåller bly, kadmium eller kvicksilver så ska det framgå av märkningen. Minst 75 % av de sålda småbatterierna ska samlas in senast 2016.
 

 

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00