Bilbatterier

Ny förordning om batterier från den 1 januari 2009

Från och med den 1 januari 2009 omfattas blybatterier av Europaparlamentets så kallade batteridirektiv (2006/66/EG). Det innebär att det företag som importerar och säljer blybatterier i första ledet har ansvar att ta hand om de batterier som säljs, när de är förbrukade. De som importerar och/eller säljer blybatterier första gången är så kallade producenter. Alla försäljningsställen för blybatterier är skyldiga att ta emot förbrukade blybatterier. Insamlingsmålet för bil- och industribatterier av bly är 95 procent av det totala antalet sålda batterier. 2012 samlades 96 % av dessa batterier in, enligt uppgifter från BlyBatteri Retur.
 
Producenterna har bildat ett aktiebolag, BlyBatteriRetur i Sverige AB, som ska utveckla, tillhandahålla och administrera ett insamlingssystem för blybatterier.
 

Varför samla in bilbatterier? 

Bilbatterier innehåller bland annat tungmetallen bly och svavelsyra. Båda beståndsdelarna klassas som miljöfarligt ämne/materiel. Därmed måste de tas om hand separat och hanteras med särskild omsorg.
  
Varje bensinstation, bilverkstad och tillbehörsbutik som säljer bilbatterier är skyldiga att ta emot förbrukade batterier och förvara dem på förevisat sätt fram till dess att något transportföretag kör bilbatterierna till återvinning.
 
Som hushåll kan du också lämna ditt bilbatteri till någon av miljöcontainrarna som finns på återvinningscentralerna.
 
Är du företagare kan du inte lämna farligt avfall till återvinningscentralerna utan lämnar i stället bil- eller truckbatterierna till någon av insamlarna eller där du köpt batteriet. Kontakta företaget där du köpt batteriet, de vet var du kan lämna det gamla.
 

Vad händer med bilbatterierna efter insamling?

Alla förbrukade blybatterier i Sverige transporteras till Boliden Bergsöe i Landskrona. Där återvinns allt bly ur batterierna. Svavelsyran renas i Bergsöes reningsverk och plastdetaljer förbränns och ger energi för uppvärmning.
 
 

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00