Brännbart avfall

Efter att det farliga avfallet, batterierna, det elektroniska avfallet och det återvinningsbara avfallet är bortsorterat ska vi skilja brännbart avfall från sådant som inte är brännbart när vi besöker återvinningscentralen.
 

Exempel på brännbart avfall:

 • trädgårdsmöbler av plast
 • stoppmöbler
 • sängbottnar
 • vattenslang
 • plastband
 • skumgummi
 • tapetrester
 • pulkor
 • leksaker i trä, plast, papper
 • textilier som inte går att använda
 • mattor
 
I containern för det brännbara avfallet får du inte lägga:
 • gipsskivor, varken hela eller i bitar. Inte heller träavfall med gipsbitar kvar.
 • mineralull (t.ex. Rockwool, Gullfiber)
 • personbils-, släpkärre- och motorcykeldäck
 • järnföremål eller föremål av annan metall
Om du är företagare ska du sortera företagets avfall på samma sätt som hushållen, dvs. isoleringsmaterial, brännbart avfall samt jord, sten, betong m.m. Du kan lämna ditt avfall på återvinningscentralen men får betala en avgift. Se vidare under fliken återvinningscentral.