Förpackningar

Cirka 17 procent av vikten på vårt hushållsavfall består av förpackningar.
 
Förpackningarna omfattas av ett så kallat producentansvar. Det betyder att varje företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, har ansvar för att  förpackningarna samlas in och återvinns.
 
Det är allas vår skyldighet att källsortera förpackningarna och lämna dem för återvinning.
 
Genom att källsortera bidrar du till en bättre miljö samt hjälper till att spara energi och resurser vid framställning av nytt material.
 
Förpackningarna lämnar du på återvinningsstationerna eller återvinnings-centralerna. Behöver du information på annat språk än svenska, har Förpacknings- och tidningsinsamlingen information på olika språk. Se länken till höger.
 
Lite kuriosa ...
  • Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, under ett år, så räcker stålet till 2 200 nya personbilar.
  • Om alla källsorterar alla metallförpackningar av aluminium, under ett år blir den energi som sparas så stor att den kan värma upp cirka 8 500 småhus per år.
  • Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.
  • Om man ställer alla glasförpackningar i Sverige i en lång rad skulle det räcka ett helt varv runt jordklotet.
  • Pappersfiber kan återvinnas upp till sju gånger.
  • Återvinning av stål sparar 75 procent av den energi som annars behövts för att göra nytt stål.
  • Både aluminium och stål går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 
 
 

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00