Gips

Gips brinner inte! På återvinningscentralerna finns det speciella containrar för gips, så att vi kan ta hand om gipset på bästa sätt. I containerna lägger du både stora skivor och små bitar. Alla typer av gips, både skivor och föremål av gips.

Gips innehåller svavel och orsakar därför problem i avfallsförbränningsverken. Så för miljöns skull - se till att du sorterar gipset i den separata containern.

Idag skickar vi gipset till återvinning i Stenstorp.

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00