Isoleringsmaterial av mineralull

Mineralull används ofta för att isolera hus mot värmeförluster. Det finns flera olika sorters mineralull, t.ex. stenull och glasull. Båda sorterna är obrännbara och ska lämnas i container märkt "Isolering".

Mineralullen skickas antingen till en deponi som kan ta emot och förvara det (deponera) på ett säkert sätt eller så använder vi isoleringen som utfyllnad i arbetet med att jämna till Risängens gamla deponi.

Det finns även annat isoleringsmaterial, t.ex. av eps-plast. Denna typ av isoleringsmaterial lämnar du i container för brännbart avfall.

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00