Kylar och frysar

Från och med den 13 augusti 2005 har producenterna ansvaret för omhändertagande av gamla kylar och frysar av hushållstyp.
 
El-Kretsen AB är materialbolaget som ansvarar för att insamling och omhändertagande fungerar.
 
Kylarna och frysarna transporteras till Revac i Hova där de plockas isär. Freonet i kylslingor och isolering tas omhand på ett miljöriktigt sätt och destrueras i en sluten process. Kvicksilverbrytare och andra miljöfarliga komponenter tas omhand separat.  Metaller och plaster återvinns på olika sätt.
Länkar

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00