Sten, kakel, betong, porslin, spegelglas med mera

I den här containern lägger du allt avfall som består av så kallat inert material. Det är till exempel

  • sten, tegel, betong, gatsten
  • kakel, klinkers,
  • husgeråd av glas, porslin och keramik,
  • blomkrukor i keramik, glas och porslin,
  • sanitetsporslin; toalettstol, handfat,
  • spegelglas, kristallglas
  • fönsterglas
  • cement, torrbruk, lecakulor
  • el-proppar av porslin

Det här materialet använder vi i sluttäckningsarbetet av deponierna i Falköping, Mariestad, Skövde och Töreboda. Det används för att jämna till deponierna.

Är du osäker på vad du kan lägga i containern, fråga personalen.

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00