Tidningar, kataloger, tidskrifter, reklam

Producentansvaret för returpapper innebär att de som tillverkar eller importerar tidningspapper, trycker eller importerar tidningar också skall  ansvara för insamling och återvinning av papper från tidningar, tidskrifter, kataloger och reklam.
 
Pressretur AB har uppdrag att ordna insamlingen och återvinningen i Sverige. Suez i Skara sköter den praktiska insamlingen, ibland tillsammans med olika föreningar. Som hushåll kan du lämna dina tidningar på flera olika ställen:
  • Vid fastighetsgräns eller någon annan insamlingsplats som föreningarna bestämt (inte längre i Skövde kommun).
  • På återvinningscentralerna.
  • I vissa kommuner även på återvinningsstationerna. 
Förrutom tidningar ska även tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter samlas in.
Enligt producenterna kan man inte lämna kuvert och post-it-lappar i tidningsinsamlingen. Du ska i stället lämna dem i hushållssoporna. Läs mer om sorteringen på Pressreturs hemsida, länk finner du till höger.
 
Det insamlade materialet materialåtervinns i svenska pappersbruk, för tillverkning av nytt tidningspapper eller för framställning av mjukpapper (toa- och hushållspapper). De största pappersbruken som använder insamlat tidningspapper är Braviken, Hallsta, Hylte och Lilla Edet.
 
Pressretur ingår i Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationerna.
 
För mer information, besök Pressretur med flera via länkarna till höger.

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00