Träavfall

Lämna grenar och ris separerat från annat träavfall på våra återvinningscentraler.
  
Denna uppdelning ska du göra för att rätt avfall ska hamna på rätt plats. Grenar, ris och liknande kan eldas i enklare fjärrvärmeanläggningar.
 
Annat träavfall, till exempel brädor, spånskivor, övrigt trämaterial från byggnation och rivning, stolar och bord (som inte kan återanvändas) måste tas om hand i anläggningar med mer anvancerad rökgasreningsutrustning. Se till att gips och andra föroreningar inte finns kvar på det lämnade träavfallet!
 
OBSERVERA! Tryckimpregnerat trä får absolut inte lämnas tillsammans med vanligt träavfall!
 
Trä är grovavfall som till exempel trädgårdmöbler och bokhyllor i trä.
 
Som företagare betalar du för allt träavfall du lämnar på återvinningscentralen.
Uppgifter om avgifter på återvinningscentralerna hittar du under fliken återvinningscentral vid respektive kommun.

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00