Trädgårdsavfall

Det bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att själv kompostera det. Resultatet av din kompostering kan blir en fin mylla och komplement till annan gödning i trädgården.
 
För att ta hand om trädgårdsavfallet på din egen fastighet behöver du inte tillstånd från miljökontoren. Om du vill kompostera matavfall måste du däremot anmäla det till miljökontoren. Självklart ska komposteringen skötas på ett sådant sätt så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 
Om du av någon orsak inte kan eller vill kompostera ditt trädgårdsavfall kan du köra det till återvinningscentralen i din kommun.
 
Naturligtvis måste trädgårdsavfallet vara rent och fritt från plastsäckar och annat skräp.
 
Vi komposterar trädgårdsavfallet och använder det för olika ändamål.

Containrar för fallfrukt ställs ut med start i september på Falevi samt Risängens ÅVC. De finns utställda ca två månader och den frukten som samlas in lämnas till biogasframställning på anläggningen i Falköping.  

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00