Bild på invasiva främmande växterbild1Bild på invasiva främmande växterbild2Bild på invasiva främmande växterbild3Bild på invasiva främmande växterbild4

Invasiva växter

Invasiva främmande växter ska bekämpas.

Enligt lagstiftning ska invasiva främmande växter bekämpas för att inte ytterligare spridas i den svenska naturen. 

En del av dessa växter finns i våra svenska trädgårdar.

Till exempel:

• Jättebalsamin
• Jätteloka och Tromsöloka
• Parkslide
• Sidenört
• Gul skunkkalla (våtmarksväxt)
• Smal vattenpest (vattenväxt)
• Kabomba (vattenväxt)

Läs gärna mer här och se bilder:
Naturvårdsverket bilder och information

För att undvika spridning av invasiva växter får dessa ej komposteras.

Så här gör du för att sortera och packa växterna:

• Förpacka i dubbla påsar som försluts väl.
• Mindre mängder läggs i din egna gröna soptunna.
• Större mängder lämnas på din återvinningscentral, upp till 4 sopsäckar.
Dessa läggs i brännbart/restavfall.

Om du har större mängder (mer än 4 säckar) ska du kontakta en avfallsentreprenör för borttransport och förbränning.

Rapportera gärna in dina fynd här i artportalen.

För mer information se länkar och dokument till höger.