Behållare för sortering av metall

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du lämna dina tidningar samt förpackningar av metall, plast, glas och kartong. För dessa stationer ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Det är gratis att ringa till om du har synpunkter på skötsel av återvinningsstationerna, telefonnummer 0200 - 88 03 11

Stena ansvarar för insamling av småbatterier i våra kommuner, du kan nå dem via 010 - 44 55 203.

Klicka på länken "Sök återvinningsstationer i respektive kommun" för att få information om var du kan finna en station i just din kommun.

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00