Vita och gröna behållare sortering

Sorteringsguide

Hushållens avfall

Hushållen lämnar allt grovavfall vid återvinningscentralerna.
 

Om du har fyrverkeripjäser, lysraketer och andra explosiva varor som du önskar bli av med kontaktas polismyndigheten i din kommun.

Under sorteringsguiden i menyn kan du läsa mer om hur olika typer av avfallsslag ska hanteras.

Sök svar på dina frågor om avfall och hur du hanterar olika avfall på sopor.nu