Vita och gröna behållare sortering

Sorteringsguide

Hushållens avfall

Hushållen lämnar allt grovavfall vid återvinningscentralerna utan att betala någon avgift.
Gäller ej för avfall från fastigheten och el-avfall utan producentansvar, för vilka hushållen erlägger avgift enligt taxa.
 

Om du har fyrverkeripjäser, lysraketer och andra explosiva varor som du önskar bli av med kontaktas polismyndigheten i din kommun.

Under sorteringsguiden i menyn kan du läsa mer om hur olika typer av avfallsslag ska hanteras.