Bilbatterier

Varför samla in bilbatterier? 

Bilbatterier innehåller bland annat tungmetallen bly och svavelsyra. Båda beståndsdelarna klassas som miljöfarligt ämne/materiel. Därmed måste de tas om hand separat och hanteras med särskild omsorg.
  
Varje bensinstation, bilverkstad och tillbehörsbutik som säljer bilbatterier är skyldiga att ta emot förbrukade batterier och förvara dem på förevisat sätt fram till dess att något transportföretag kör bilbatterierna till återvinning.
 
Som hushåll kan du också lämna ditt bilbatteri till någon av miljöcontainrarna som finns på återvinningscentralerna.