Symbol för elektronik

Elektronikavfall

Sedan den första oktober 2015 har butiker ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all konsumentelektronik som är mindre än 25 centimeter. I övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga att du har möjlighet att lämna in en gammal produkt när du köper en ny, motsvarande produkt i butiken.
 

Som privatperson kan du också lämna elavfall på återvinningscentralen. 

Glöm inte att tejpa blottade poler på dina litiumbatterier innan du lägger dem i återvinningsbehållaren.