Symbol för farligt avfall

Farligt avfall

Giftigt, cancerframkallande, frätande, smittförande, brandfarligt, fosterskadande och miljöfarligt. Det är några av de egenskaper som utmärker farligt avfall. Farligt avfall som hanteras på ett felaktigt sätt kan utgöra en stor risk för skada på människan och miljön. Därför är det viktigt att lämna farligt avfall till återvinningscentralerna och miljöstationerna.

Förpacka farligt avfall på lämpligt sätt!

Du får inte blanda olika typer av farligt avfall. Lämna till exempel bensin och lacknafta i var sin förpackning. Kan du använda originalförpackningen så är det bäst. Om innehållsförteckningen syns ordentligt så räcker det som märkning. I annat fall måste du märka förpackningen med vad den innehåller.
 

Insamling av farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som är farligt för människors hälsa och för miljön. Det kan till exempel vara lösningsmedel, bensin, nagellack, målarfärg, lack och lim. Det kan också vara rengöringsmedel och sprayflaskor med innehåll. Bekämpningsmedel, kvicksilvertermometrar och spillolja är också sådant som räknas som farligt avfall.
 

KOM I HÅG lista för hantering av farligt avfall

 • Farligt avfall måste hanteras varsamt.
 • Lämna olika produkter var för sig. Blanda inte!
 • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.
 • Förpackningarna måste vara tydligt märkta med vad de innehåller. Använd helst originalförpackningen men kontrollera så att det som står på etiketten syns tydligt. Ibland måste du själv skriva på flaskan vad den innehåller.
 
 

Exempel på farligt avfall:  

 

Asbest, eternit (max 30 kg per hushåll och år) *Detaljerad information finns längre ner på sidan.

eternitplattor, gamla ventilationsrör

Bekämpningsmedel

ogräsmedel, råttgift, insektsmedel

Bilbatterier

även motorcykelbatterier

Cytostatika

Läkemedel som innehåller cytostatika och cytotoxiska ämnen

Fotokemikalier

framkallare och fix

Frätande ämnen

syror, lut, soda, ammoniak, propplösare, klorin

Färg-, lack- och limrester

färgrester, rostskyddsfärg, målartvätt, spackel, limrester,   lackrester, nagellack, fogmassa, färgpatroner

Glykolrester

glykol

Kanyler

tomma sprutor

Kvicksilverhaltigt avfall

gamla febertermometrar, barometrar, vissa rums- och   utetermometrar

Oljerester

oljefilter, smörjfett, rester efter oljebyten
obs! endast slutet kärl upp till 25 liter

Rengöringsmedel

ugnsrengöringsmedel,   diskmaskinsmedel, tvättmaskinsmedel som inte används

Småbatterier

alla batterier ska samlas in! Knappcellsbatterier,   nickelkadmiumbatterier, brunstensbatterier, alkaliska batterier med flera

Sprayburkar med innehåll

hårspray, färgspray

 

 * Asbest och eternit

Asbest och eternit är farligt avfall och ska hanteras aktsamt.

 • Obs! Max 30 kilo per per hushåll och år.
 • Observera att asbest och eternit endast kan lämnas på följande ÅVC: Bångahagen i Mariestad och Risängen i Skövde.
 • Större mängder hänvisas till Kartåsens avfallsanläggning i Lidköping eller annan kommersiell aktör som tar emot farligt avfall
 • I Falköping har PR Slamsugning AB mottagning av asbest och eternit.
 • Transportera asbesten/eterniten så att den inte dammar.
 • Paketera det i täta plastsäckar eller slutna behållare.
 • Tag kontakt med personal på respektive anläggning för att förvissa dig om på vilken plats du ska lämna avfallet.
 • Vår entreprenör hämtar det farliga avfallet enligt de föreskrifter och anvisningar som finns för respektive avfall. Därefter transporteras avfallet vidare till godkända destruktions- eller återvinningsanläggningar.