Fönster

På några av återvinningscentralerna finns småcontainrar där du kan lägga dina gamla fönster som du vill göra dig av med.

Vi tar bort fönsterglaset, samlar upp det och använder det tillsammans med sten, kakel, porslin m.m. i sluttäckningsarbetet med att jämna till deponierna för att kunna täta dem.

Träet levereras till olika förbränningsanläggningar.