Slideshow image bild1Slideshow image bild2Slideshow image bild3Slideshow image bild4Slideshow image bild5Slideshow image bild6

Förpackningar

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslagen:

  • Glasförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Wellpapp

 

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Exempel på sådant som inte är en förpackning är förvaringsaskar till cd-skivor, DVD-filmer och kuvert. De ska läggas i den vanliga soppåsen.

Sök svar på dina frågor om avfall och hur du hanterar olika avfall på sopor.nu

 

Sorteringstips från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

På FTI:s hemsida finns en hel del tips på hur man sorterar både förpackningar och tidningar. Ibland kan det vara svårt att veta hur vissa förpackningar ska sorteras så det kan vara till hjälp att läsa deras sorteringsanvisningar. Deras informationsblad "Tack för att du återvinner" finns dessutom på 23 olika språk.

Gå direkt till förpacknings- och tidningsinsamlingen hemsida, FTI

Frågor eller synpunkter på återvinningsstationerna

Det är även FTI som har hand om återvinningsstationerna så har du frågor eller synpunkter om sortering eller på återvinningsstationerna är det FTI du ska kontakta. Deras kundtjänst nås på telefonnummer 020-088 03 11 eller mail info@ftiab.se.