Slideshow image bild1Slideshow image bild2Slideshow image bild3Slideshow image bild4Slideshow image bild5Slideshow image bild6Slideshow image bild7

Förpackningar

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslagen:

  • Glasförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Wellpapp

 

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig. Läs mer om de olika förpackningstyperna under "plustecknen" nedan.

Exempel på sådant som inte är en förpackning är förvaringsaskar till cd-skivor, DVD-filmer och kuvert. De ska läggas i den vanliga soppåsen.

Sök svar på dina frågor om avfall och hur du hanterar olika avfall på sopor.nu

 

Glasförpackningar

Metallförpackningar

Pappersförpackningar

Plastförpackningar

Wellpapp

Sorteringstips från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Frågor eller synpunkter på återvinningsstationerna