Gips

Gips brinner inte! På återvinningscentralerna finns det speciella containrar för gips, så att vi kan ta hand om gipset på bästa sätt. I containerna lägger du både stora skivor och små bitar. Alla typer av gips, både skivor och föremål av gips.

Gips innehåller svavel och orsakar därför problem i avfallsförbränningsverken. Så för miljöns skull - se till att du sorterar gipset i den separata containern.