Symbol för grovavfall

Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som är för stort för att kunna läggas i din soppåse och sedan i sopkärlet. Det kan också vara sådant avfall som du faktiskt inte får lägga i sopkärlet, till exempel bilbatterier, lösningsmedel eller alla de elektroniska apparaterna.
 

Grovavfallet ska också sorteras

Först ska allt som är farligt skiljas ut, till exempel målarfärger, bensin, bekämpningsmedel. Sedan måste alla elektroniska apparater sorteras, både stora och små! Till exempel TV-apparaten och armbandsuret som går på batteri.
 
Från grovavfallet plockar du dessutom ut det som är återvinningsbart, till exempel metallskrot och wellpapp.
 
När du bygger eller bygger om ditt hus får du även avfall som måste sorteras, gips och isoleringsmaterial av mineralull sorterar du i var sin container. Fönsterglas kan du på några återvinningscentraler lämna separat. Sten, kakel, betong, porslin, spegelglas m.m. lämnar du separat i en särskild container.
 

Tips!

Ett tips är att du redan hemma har grovsorterat ditt avfall. Då blir det mycket enklare för dig att lämna ditt avfall när du kommer till återvinningscentralen.