Kylar och frysar

El-Kretsen AB är materialbolaget som ansvarar för att insamling och omhändertagande fungerar.
 
Kylarna och frysarna transporteras till Revac i Hova där de plockas isär. Freonet i kylslingor och isolering tas omhand på ett miljöriktigt sätt och destrueras i en sluten process. Kvicksilverbrytare och andra miljöfarliga komponenter tas omhand separat.  Metaller och plaster återvinns på olika sätt.