Läkemedelsrester

 
Läkemedel gör stor nytta för människor. Det är bra att de finns men hamnar de i naturen kan de göra skada.
 
Som väl är så är det rätt enkelt att göra något åt saken - lämna dina överblivna läkemedel till Apoteket!
 
De läkemedel som spolas ner i toaletten eller vasken går i många fall rakt ur i sjö och mark. De som slängs i soporna hamnar i värsta fall i händerna på fel personer.

 

Hur gör du?

Lägg dina överblivna läkemedel i en returpåse som du kan få på apoteket. Den ska vara genomskinlig så att apotekspersonalen kan se vad som är i påsen och slippa göra sig illa eller ta emot sådant som ska lämnas någon annanstans.
 

Cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel

Cytostatika och cytotoxiska läkemedel lämnar du till en återvinningscentral, som farligt avfall. Läkemedlen ska vara förpackade på lämpligt sätt och märkta med innehåll (gärna i originalförpackning om den är hel och det syns väl vad den innehåller).
 

Kanyler

Tomma sprutor förpackas väl, så att inte någon person skadas (helst i plåtburk) och lämnas i hushållssoporna. Sprutor som inte är helt tomma lämnas som farligt avfall till en återvinningscentral. De ska förpackas väl, helst i plåtburk och förpackningen ska märkas väl synligt med vad den innehåller. Är du osäker på om sprutan är tom bör du lämna den som farligt avfall, väl förpackad. Du kan köpa en så kallad SafeClip-behållare på apoteket och klippa av kanylerna i.