Farligt avfall illustration

Insamling av farligt avfall

 
Farligt avfall är sådant avfall som är farligt för människors hälsa och för miljön. Det kan till exempel vara lösningsmedel, bensin, nagellack, målarfärg, lack och lim. Det kan också vara rengöringsmedel och sprayflaskor med innehåll. Bekämpningsmedel, kvicksilvertermometrar och spillolja är också sådant som räknas som farligt avfall.
 
KOM IHÅG lista för hantering av farligt avfall
  • Farligt avfall måste hanteras varsamt.
  • Lämna olika produkter var för sig. Blanda inte!
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.
  • Förpackningarna måste vara tydligt märkta med vad de innehåller. Använd helst originalförpackningen men kontrollera så att det som står på etiketten syns tydligt. Ibland måste du själv skriva på flaskan vad den innehåller.
Lämna ditt farliga avfall på återvinningscentralerna. Öppettider och adresser finner du under rubriken "Återvinningscentraler" på startsidan.