Symbol för tidningar

Tidningar, kataloger, tidskrifter, reklam

Exempel:

 • Böcker med mjuka pärmar
 • Kollegieblock
 • Reklam- och trycksaker
 • Skrivpapper
 • Strimlade dokument
 • Tidningar

 

Exempel som INTE ska sorteras här:

 • Böcker med hårda pärmar ( riv hur innehållet och lägg detta i tidningar). De hårda bokpärmarna sorteras som restavfall (eget grönt sopkärl).
 • Fotografier
 • Kuvert
 • Papperskassar
 • Vykort