Symbol för trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Det bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att själv kompostera det. Resultatet av din kompostering kan blir en fin mylla och komplement till annan gödning i trädgården.
 
För att ta hand om trädgårdsavfallet på din egen fastighet behöver du inte tillstånd från miljökontoren. Om du vill kompostera matavfall måste du däremot anmäla det till miljökontoren. Självklart ska komposteringen skötas på ett sådant sätt så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 
Om du av någon orsak inte kan eller vill kompostera ditt trädgårdsavfall kan du köra det till återvinningscentralen i din kommun.
 
Naturligtvis måste trädgårdsavfallet vara rent och fritt från plastsäckar och annat skräp.