Bild på invasiva främmande växter bild1Bild på invasiva främmande växter bild2Bild på invasiva främmande växter bild3Bild på invasiva främmande växter bild4

Invasiva växter

Invasiva främmande växter ska bekämpas.

Enligt lagstiftning ska invasiva främmande växter bekämpas för att inte ytterligare spridas i den svenska naturen. 

En del av dessa växter finns i våra svenska trädgårdar.

Till exempel:

  • Jättebalsamin
  • Jätteloka och Tromsöloka
  • Parkslide
  • Sidenört
  • Gul skunkkalla (våtmarksväxt)
  • Smal vattenpest (vattenväxt)
  • Kabomba (vattenväxt)

 

Läs mer här:

För dig med tomt eller trädgård

Naturvårdsverkets lista över invasiva arter 

Naturvårdsverket bilder och information

 

 

Så här gör du för att sortera och packa växterna:

  • Förpacka i dubbla påsar som försluts väl.
  • Mindre mängder läggs i din egna gröna soptunna.
  • Större mängder lämnas på din återvinningscentral, upp till 4 sopsäckar. Dessa läggs i brännbart/restavfall.

 

För att undvika spridning av invasiva växter får dessa ej komposteras.

Om du har större mängder (mer än 4 säckar) ska du kontakta en avfallsentreprenör för borttransport och förbränning.

Rapportera gärna in dina fynd här i artportalen.

För mer information se länkar och dokument till höger.