Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall på grund av innehållet av giftiga ämnen.
 
Det betyder att du måste lämna tryckimpregnerat trä separat från annat träavfall, så att vi kan ta hand om det på rätt sätt.
 
Vi skickar det tryckimpregnerade träavfallet till godkända anläggningar för  flisning och förbränning.