Explosiva varor

Till explosiva varor räknas explosiva föremål, ämnen eller blandningar som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.
Att ta hand om sina överblivna/kasserade explosiva varor är viktigt så att ingen kommer till skada eller att varan hamnar i orätta händer.

Explosiva varor tas inte emot på någon återvinningscentral!

Har du sådana varor ska Polisen kontaktas för omhändertagande.
För mer information kontaktas polisen på tel: 114 14

Exempel på explosiva varor:

 • ammunition
 • dynamit
 • fyrverkerier
 • krut
 • nödbloss
 • nödraket
 • pyroteknik
 • raket (ej avfyrad)
 • skott
 • smällare
 • tändhatt
 • tändrör