Lantbruksplast

Nya regler för sortering av lantbruksplast fr.o.m 1 mars 2020. Se länkar och information på sidan.

Observera att våra återvinningscentraler ej har möjlighet att ta emot denna typ av plast. Gäller nedanstående:

  • Ensilagesträckfilm / Mantelfilm (PE-LLD)
  • Rundbalnät / Fågelnät
  • Garn av plast
  • Plastfolie (PE-LD) – Plansilofolie, Ensilageslang, Odlingsfolie, Förpackningsplast, Täcknät
  • Fiberduk
  • Storsäckar
  • Plasthylsor / Bobiner
  • Dunkar

 

Läs om Svepreturs SORTERINGSREGLER här.