Symbol för vitvaror

Vitvaror

Till vitvaror hör alla sorters hushållsmaskiner (utom kyl och frys). De består mest av diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar .

De kan innehålla kondensatorer med miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB. Därför plockas vissa delar bort för hand innan vitvaran tuggas sönder i en fragmenteringsanläggning som separerar glas, metall och plast.

De olika metallerna återvinns för att användas i nya produkter. Vitvaror innehåller mest stål, men även aluminium och koppar.