Återvinningscentralen i Götene bild1Återvinningscentralen i Götene bild2

Götene

 

Öppettider återvinningscentral:

Måndag 07.00-12.00
Tisdag 07.00-19.00
Onsdag 07.00-16.00
Torsdag 07.00-19.00
Fredag   07.00-16.00
Lördag   07.00-15.00

 

Information om avvikande öppettider

Återvinningscentralen ligger på Miljövägen (ligger parallellt med Rv44, infart vägen mot Kinne-Kleva, därefter första vägen till höger).

Sortera säcken

Från och med 1 november 2022 tackar vi nej till säckar på återvinningscentralen.

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. Vi tar inte emot osorterat avfall.

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Varför gör vi detta?

Avfallet som lämnas på återvinningscentralen kan sorteras bättre. Det är ett stort problem att många lämnar sopsäckar där det gömmer sig elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna. 

Några tips:

  • Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen.
  • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.

 

Fråga oss gärna på återvinningscentralen, vi finns för att hjälpa dig!