Trekammarbrunn

Enskilda avlopp

Tömning av enskilda avlopp

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar.

Nya avfallsföreskrifter fr.o.m. 16 januari 2023.

 

Beställa slamtömning utöver ordinarie tömningsschema

Är du i behov av en akut slamtömning?

Tömningschema enskilda avlopp

Avgifter för tömning av slam

Tillstånd eller anmälan

A&ÅS slamtömningsentreprenörer

Regler och Rutiner för tömning av slam

Latrinhämtning