Trekammarbrunn

Enskilda avlopp

Tömning av enskilda avlopp

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar.

Vill du veta mer om latrinhämtning i din kommun, se flik "Sop- och latrinhämtning".

Tillstånd eller anmälan

Utförandet av en enskild avloppsanläggning är tillståndspliktigt eller i vissa fall anmälningspliktigt. Tillstånds- och anmälningsärenden hanteras av respektive nedan:

 

Regler och rutiner för tömning av slam 

I Avfall & Återvinnings föreskrifter, samt de nya kommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Varas föreskrifter finns de krav som gäller för att tömning ska kunna ske på ett bra sätt. Här är en sammanfattning:

 

Avfall & Återvinning Skaraborg anlitar entreprenörer för att utföra slamtömningen

  • PR Slamsugning AB utför tömning i Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda.
  • Ragn-Sells kommunpartner utför tömning i Vara (t.o.m 221231) Fr.o.m 230101 utför PR Slamsugning AB tömning i Vara 
  • Farmartjänst AB i Grästorp utför tömning i Grästorp kommun.
  • Kommuninvånare i Essunga kommun rekommenderar vi att höra av sig till PR Slamsugning för tömning.


Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss".

Behöver du tömning av ditt enskilda avlopp utöver ordinarie tömningsschema ?

  • Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda.

Ring vår entreprenör PR Slamsugning AB på telefonnummer 0500-41 23 00, 0515-138 46 (Falköping), 0511-34 00 66 (Götene) eller maila till: info@pr-slamsugning.se.

  • Vara

Ring vår entreprenör Ragn-Sells Recycling AB på telefonnummer 010-723 23 23 eller maila till: info.kommunpartner@ragnsells.com

  • Grästorp

Ring vår entreprenör Farmartjänst i Grästorp på telefonnummer 0514-122 00.

Är du i behov av en akut tömning?

  • Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda.

Ring vår entreprenör PR-Slamsugning på telefonnummer 0749-14 05 63 (kl.16:00-07:00)

  • Vara

Ring vår entreprenör Ragn-Sells Recycling AB på telefonnummer 0771-166 177 (kl. 16:00-08:00).

  • Grästorp

Ring vår entreprenör Farmartjänst i Grästorp på telefonnummer 0514-122 00.

 Avgifter för tömning av slam

Avgifterna anges i avfallstaxan vilken finns tillgänglig på sidan "Information och avgifter" under Avgifter.