Trekammarbrunn

Enskilda avlopp

Tömning av enskilda avlopp

För tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar ansvarar kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). AÖS ansvarar även för latrinhämtning från permanent- och fritidsbostäder. Vill du veta mer om latrinhämtning i din kommun, se flik "Sop- och latrinhämtning".

Tillstånd eller anmälan

Utförandet av en enskild avloppsanläggning är tillståndspliktigt eller i vissa fall anmälningspliktigt. Tillstånds- och anmälningsärenden i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro handhas av Miljösamverkan Östra Skaraborg. För liknande ärenden i Gullspång, Mariestad och Töreboda ansvarar  Miljö- och byggnadsförvaltningen i Mariestad och för Skara ansvarar Miljö- och byggnadsnämnden.

AÖS anlitar PR Slamsugning AB för att utföra slamtömningen i samtliga medlemskommuner. Se kontaktuppgifter under "Kontakta oss".

Regler och rutiner för tömning av slam 

I AÖS föreskrifter finns de krav som gäller för att tömning ska kunna ske på ett bra sätt. Här är en sammanfattning:

  • Tömningen sker enligt entreprenörens schema, se tömningsschema på PR:S hemsida.
  • Slutna tankar töms vid behov men minst en gång om året. Beställs hos entreprenören.
  • Extra tömningar av slamavskiljare eller slutna tankar. Beställs hos entreprenören.
  • AÖS föreskrifter och hämtningsanvisningar ska följas.

 

Behöver du tömning av ditt enskilda avlopp utöver ordinarie tömningsschema ?

Ring vår entreprenör PR Slamsugning på telefonnummer 0500-41 23 00, 0515-138 46 eller maila till: info@pr-slamsugning.se.

Är du i behov av en akut tömning?

Ring vår entreprenör PR-Slamsugning på telefonnummer 0749-14 05 63.

Avgifter för tömning av slam

Avgifterna anges i avfallstaxan vilken finns tillgänglig på sidan "Information och avgifter" under Avgifter.