Grönt kort

Nu är det lättare att sortera och lämna sitt avfall på återvinningscentralerna i Hjo, Karlsborg, Timmersdala och Värsås. Efter en kortare utbildning registreras man som användare och kan använda sitt körkort som nyckel till grinden. Grönt kort är till för privathushåll som är kunder hos AÖS och innebär att man kan besöka återvinningscentralen när den normalt är stängd. 

Anmäl dig för utbildning via grontkortavfall.se

Vi kallar dig därefter via ett SMS-meddelande till utbildningen som tar cirka en timma. 
Så här gör du när du fått Grönt kort:

1.   Öppna grinden genom att läsa av ditt körkort i kortläsaren.

2.   Sortera och lämna ditt avfall.

3.   I Timmersdala och Värsås trycker du på knappen eller drar i snöret för att passera ut. I Hjo och Karlsborg kör du bara fram till grinden så öppnas den automatiskt.

Så här fungerar det:

Grinden stannar om något är i vägen. Det finns även ett nödstopp (röd knapp vid grind). Belysningen tänds när grinden öppnas och släcks automatisk när du lämnat anläggningen.

Det finns kameror som används för att övervaka när det är dags att tömma containrarna och när det behöver snöröjas. Kamerorna ger också en möjlighet att återkoppla felsorteringar. Tyvärr händer det ju någon gång att vi hittar farliga saker i containrarna. Något som kan vara farligt för människor eller något som kanske förstör hos de som tar emot avfallet. När man drar körkortet registreras besöket i en databas. Du är välkommen hur många gånger som helst och registreringen behövs för att systemet ska fungera och för att vi ska få statistik.  

Tänk på:

Läs mer om sortering under fliken ”sortering”.

Följ instruktionerna som finns på skyltarna på återvinningscentralen

Var noggrann när du sorterar så sparar vi både energi och ändliga naturresurser. En tumregel vid sortering av föremål som består av olika material är att låta den största andelen avgöra var avfallet ska läggas.

Var extra uppmärksam om barn följer med till återvinningscentralen.

Ta inte med något från platsen.

Städa om du råkar skräpa ned.

Om olyckan är framme:

Brandsläckare, första förband och skyddsutrustning finns på platsen.

Vid ett eventuellt strömavbrott går det att lämna anläggningen via gånggrinden. För att få ut bilen ringer man Securitas.