Falköping

Sop- och latrinhämtning

AÖS:s entreprenör i Falköping kommun är SUEZ Recycling AB. Har du frågor gällande hämtning av ditt avfall, kontakta SUEZ Recycling AB. Kontaktuppgifter finner du under rubriken "Kontakta oss".

Faktura

Fakturan för sop- och latrinhämtning skickas från AÖS kundtjänst. Använd gärna E-faktura för att betala din renhållningsfaktura. Kontaktuppgifter finner du under rubriken "Kontakta oss". 

Avgifter

Vill du veta avgifterna för sop- och latrinhämtning, finner du detta under länken "Avgifter".