Bild på tre gröna sopkärl

Sopkärl

Under dokument finner du information om de sopkärl som används inom AÖS. För småhus och fritidshus finns storlekarna 140-, 190- och 240-liter.
Sopkärl av storlekarna 370- och 660-liter används av flerbostadshus och verksamheter. Under fliken "Byte av kärlstorlek" kan du studera hur det går till att byta kärlstorlek.