Tre gröna sopkärl

Sopkärl

Under dokument finner du information om de sopkärl som används inom AÖS. För småhus och fritidshus finns storlekarna 140-, 190- och 240-liter.
Sopkärl av storlekarna 370- och 660-liter används av flerbostadshus och verksamheter. Under fliken "Byte av kärlstorlek" kan du studera hur det går till att byta kärlstorlek.

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00