Tre gröna sopkärl

Sopkärl

Under länkar på sidan hittar du information om de sopkärl som används inom Avfall & Återvinning Skaraborg. För småhus och fritidshus finns storlekarna 140 liter, 190 liter och 240 liter.

Sopkärl av storlekarna 370 liter och 660 liter används av flerbostadshus och verksamheter. Under menyn Byte av kärlstorlek" kan du få information om hur det går till att byta kärlstorlek.