Illustrerad soppåse på svart bakgrund

Götene

Sop- och latrinhämtning

Remondis AB sköter insamling av sopor och latrin i Götene kommun på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg.

Genom att sortera ditt avfall och lämna till återvinning samt försöka minska dina avfallsmängder gör du en stor insats för miljön, samtidigt som du sparar pengar på minskade avfallskostnader. Läs mer om hur du minskar dina avfallsmängder.

 

Avfallstaxa och föreskrifter

Kundtjänst och fakturering

Att tänka på som fastighetsägare

Dispenser och ansökningar

Tömningsdagar sophämtning