Götene

Sop- och latrinhämtning

Avfall & Återvinning Skaraborgs entreprenör i Götene kommun är Remondis AB. Har du frågor gällande hämtning av ditt avfall, kontakta Remondis AB. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss".

Faktura

Fakturan för sop- och latrinhämtning skickas från Remondis AB. Använd gärna E-faktura för att betala din renhållningsfaktura. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss".

Avgifter

Uppdatering pågår.

Mer information

Läs gärna informationen på vår startsida för sop- och latrinhämtning. På Startsida sop- och latrinhämtning hittar du länkar och dokument gällande information om sop- och latrinhämtning.