Returpapper bild1Returpapper bild2

Returpapper

Den 1 januari 2022 upphörde producentansvaret för returpapper och övergick därmed till kommunalförbundet. Med returpapper avses gamla dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker.

Är du fastighetsägare till flerbostadshus och vill börja sortera returpapper?

Vill du börja sortera returpapper, kontakta någon av de auktoriserade entreprenörerna nedan. Andra aktörer får enligt gällande lagstiftning inte anlitas.

Vid eventuell nyinstallation av underjordsbehållare för returpapper ska kommunalförbundets regelverk följas.

Om du redan har insamling av returpapper, kontrollera att din entreprenör är auktoriserad av oss.

Auktoriserade entreprenörer:

Här uppdaterar vi löpande aktuella entreprenörer.

  • PreZero Recycling
  • PR Slamsugning
  • Ragn-Sells Recycling
  • Remondis Recycling
  • Stena Recycling
  • Wadegårds Åkeri
  • XR Miljöhantering

 

Är du insamlingsentreprenör och önskar söka auktorisation för insamling av returpapper inom kommunalförbundet? 

Insamlingsentreprenörer kan ansöka om auktorisation för fastighetsnära insamling av returpapper. Observera att auktorisation krävs för att få utföra fastighetsnära insamling efter den 31 december 2021.

 

 

Se gärna på Avfall Sveriges korta informationsfilm nedan. Filmen visar vad som ska sorteras som returpapper.