Returpapper bild1Returpapper bild2

Returpapper

Den 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper. Ansvaret för insamling och återvinning går därmed över till kommunalförbundet. Med returpapper avses gamla dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker. Se gärna på Avfall Sveriges korta informationsfilm nedan. Filmen visar vad som ska sorteras som returpapper.

Insamlingsentreprenörer kan ansöka om auktorisation för fastighetsnära insamling av returpapper. Observera att auktorisation krävs för att få utföra fastighetsnära insamling efter den 31 december 2021.

Godkända och auktoriserade insamlingsentreprenörer kommer fortlöpande att publiceras på vår hemsida. Andra aktörer får enligt gällande lagstiftning inte anlitas. Vid eventuell nyinstallation av underjordsbehållare för returpapper ska kommunalförbundets regelverk följas.

Är du insamlingsentreprenör och önskar söka auktorisation för insamling av returpapper inom kommunalförbundet? 

 

Auktoriserade entreprenörer:

Här uppdaterar vi löpande aktuella entreprenörer.

  • PreZero Recycling
  • PR Slamsugning
  • Ragn-Sells Recycling
  • Remondis Recycling
  • Stena Recycling
  • Wadegårds Åkeri
  • XR Miljöhantering