Illustrerad äppelskrutt och soppåse

Skara

Sop- och latrinhämtning

Ohlssons i Landskrona AB sköter insamling av sopor och latrin i Skara kommun på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Genom att sortera ditt avfall och lämna till återvinning samt försöka minska dina avfallsmängder gör du en stor insats för miljön, samtidigt som du sparar pengar på minskade avfallskostnader. Läs mer om hur du minskar dina avfallsmängder.

Har du nyligen flyttat? Fyll i Anmälan om ägarbyte vid försäljning och köp av fastighet.

 

Avfallstaxa och föreskrifter

Kundtjänst och fakturering

Att tänka på som fastighetsägare

Dispenser och ansökningar

Tömningsdagar sophämtning